Menu
Your Cart
Important notice goes here. Learn more

Termeni si condiții

GrandTools - este denumirea comercială a GIES TEAM S.R.L., cu sediul social in Ilfov , Domnești, Călugareni Nr. 7, cu numar de ordine în Registrul Comerțului J23/4119/2020 , cod unic de înregistrare fiscală RO41636057.

Legile în vigoare din România guvernează responsabilitățile, termenii și condițiile, fără să aibă efecte la nivel de principiu sau conflict legal. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări asupra acestor responsabilitati, termeni si conditii, in orice moment, fără să anunțăm.

GrandTools respectă și se conformează Legii privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, prin care sunt reglementate asigurarea securității rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, confidențialitatea comunicărilor, conservarea datelor de trafic și de localizare, facturarea detaliată, păstrarea anonimatului utilizatorului apelat, baza de date a abonaților, precum și comunicările nesolicitate.

Legea stabilește condițiile specifice de garantare a dreptului la protecția vietii private in privința prelucrării datelor cu caracter personal în sectorul comunicațiilor electronice. De asemenea, confidențialitatea comunicărilor transmise prin intermediul rețelelor publice de comunicații electronice și a serviciilor de comunicații electronice destinate publicului, precum și confidențialitatea datelor de trafic aferente sunt garantate.